สร้างทีมให้ชนะ

ชื่อเรื่อง : สร้างทีมให้ชนะ

ชื่อผู้แต่ง :ซิงเกอร์, แบลร์

Call Number : พ 658.4022 ซ239ส 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 กันยายน 2566

หนังสือ “สร้างทีมให้ชนะ ”  เล่มนี้บอกเล่าวิธีการทีละขั้นในการสร้างกฎแห่งเกียรติยศอันแสนทรงพลัง สำหรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและสร้างทีมให้ชนะ โดยจะบอกทีละขั้นตอน ยกตัวอย่าง และเล่ากรณีศึกษาในเรื่องของวิธีการสร้างกฎแห่งเกียรติยศ การนำกฎแห่งเกียรติยศไปใช้และผลักดันให้เป็นที่ยอมรับ การใช้กฎแห่งเกียรติยศควบคุมการเติบโตขององค์กรคุณ การสร้างทีมโดยการดึงคนที่ใช่เข้ามาอยู่ในทีมคุณ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพงานด้วยทีมของคุณ และเปลี่ยนความกดดันให้เป็นเพื่อนที่ผลักดันให้ผลลัพธ์ของทีมโดดเด่น เพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจของคุณพฤติกรรมอย่างจริงจัง


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างทีมให้ชนะ / Blair Singer (แบลร์ ซิงเกอร์) ; อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้เรียบเรียง