สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท

สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาทชื่อเรื่อง: สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท

ชื่อผู้แต่ง: พัฑฒิพัฒน์ โรจน์วราวิศาล 

Call Number: พ 333.33 พ524ส 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   7 พ.ค. 2564 หนังสือ  สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหา “สร้างบ้านขาย” โดยไม่มีเงินทุนเลย มีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่นและความพยายาม จากประสบการณ์จริงของผู้เขียน เริ่มจาก การสร้างชีวิต  ชีวิตที่ติดลบ ถ้าไม่อยากจบจะทำอย่างไร – มองเห็นโอกาส “การสร้างความคิด – Know Yourself รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเอง – ตั้งเป้าหมายให้ SMART –  คนสำเร็จต้องมีราก – มีใจ แต่ไม่มีทุน – พลิกชีวิต ปิดหนี้ 20 ล้าน ด้วยการสร้างบ้านขาย ฯลฯ ึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการต่าง ๆ การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน และเทคนิคเคล็ดลับต่าง ๆ เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท / พัฑฒิพัฒน์ โรจน์วราวิศาล

สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท