สร้างเว็บไซต์ได้เร็วและสวยด้วย WordPress + Themes & Plugins

ชื่อเรื่อง : สร้างเว็บไซต์ได้เร็วและสวยด้วย WordPress + Themes & Plugins

ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

Call Number : 006.78 จ575ส 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ตุลาคม 2566 หนังสือ “สร้างเว็บไซต์ได้เร็วและสวยด้วย WordPress + Themes & Plugins” เล่มนี้ จะนำเสนอวิธีใช้งาน WordPress โดยเน้นภาพประกอบเป็นหลัก อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง WordPress โดยละเอียด WordPress เวอร์ชันภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ การใช้งาน Frontend และ Backend ความแตกต่างระหว่าง Post กับ Page พื้นฐานการสร้างและตกแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ แนะนำวิธีใช้งาน Plugins ยอดนิยม เปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ด้วย Themes เทคนิคการปรับแต่ง Menu และ Widgets บน Themes ปรับแต่งหน้าโฮมเพจให้เหมาะสมกับบุคลิกของเว็บไซต์ รวมถึงวิธีแบ็กอัพพื้นฐานข้อมูลและการกู้ข้อมูล


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างเว็บไซต์ได้เร็วและสวยด้วย WordPress +Themes & Plugins/ จีราวุธ วารินทร์