สร้างแอปจัดการข้อมูลและสร้างระบบอัตโนมัติด้วย Power Apps เพื่อใช้งานร่วมกับ Power BI

ชื่อเรื่อง : สร้างแอปจัดการข้อมูลและสร้างระบบอัตโนมัติด้วย Power Apps เพื่อใช้งานร่วมกับ Power BI

ชื่อผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

Call Number : 005.7 ม132น 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 ก.ค. 2567 หนังสือ “ สร้างแอปจัดการข้อมูลและสร้างระบบอัตโนมัติด้วย Power Apps เพื่อใช้งานร่วมกับ Power BI ” เล่มนี้จะกล่าวถึงการสร้างแอปด้วย Power Apps ตั้งแต่การลงทะเบียนใช้งาน การทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งาน การสร้างแอปรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Canvas Apps หรือ Modeldriven Apps ว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ไปจนถึงการใช้งาน Power Page, Chat Bot, AI Buider และการสร้าง Card ซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้เบื้องต้นนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปในรูปแบบของเราเองได้ข

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างแอปจัดการข้อมูลและสร้างระบบอัตโนมัติด้วย Power Apps เพื่อใช้งานร่วมกับ Power BI / มณีนุช ส