สามก๊กสอนพิชิตธุรกิจให้ยิ่งใหญ่

ชื่อเรื่อง : สามก๊กสอนพิชิตธุรกิจให้ยิ่งใหญ่

ชื่อผู้แต่ง : ทศ คณนาพร

Call Number : พ 658 ท234ส 2566

แนะนำหนังสือ : 31 ส.ค.2566

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้คัดสรร สุดยอดคมความคิด ปรัชญา และกลยุทธ์ใวรรณกรรม “สามก๊ก”  ที่ถูกทำให้เข้าใจง่ายสำหรับนักธุรกิจ นักบริหาร และผู้นำทุกองค์กร นำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และมองเห็นภาพลักษณ์ชัดเจน ในการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อรู้เขา รู้เรา ทำธุรกิจร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง!!!

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสามก๊กสอนพิชิตธุรกิจให้ยิ่งใหญ่/ ทศ คณนาพร