สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ; สุนีย์ แคนยุกต์…[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

Call Number : อ 665.5 ส678 2553

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 มกราคม 2567 ปตท. ได้จัดทำหนังสือ “สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน” ขึ้นเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ที่ ปตท. ได้สั่งสมมา ให้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและเรียนรู้สำหรับประชาชนและเยาวชนในการทำความรู้จักกับโลกของปิโตรเลียมที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกต่อชีวิตประจำวันของทุกคน
สารบัญ
12 วิธีใช้สารานุกรม
14 การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม
62 การกลั่นน้ำมันและแยกก๊าซธรรมชาติ
112 ระบบลอจิสติกส์ปิโตเลียม
158 การตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
202 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
266 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
294 ดัชนีภาษาอังกฤษ
304 ดัชนีภาษาไทย


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน / ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ; สุนีย