สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อเรื่อง : สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อผู้แต่ง : ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ 

Call Number : 302.231 ท355ส 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 เม.ย.2566  หนังสือ “สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาสู่โลกยุคดิจิทัล โดยการบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เป็นภาพสะท้อนของคนบางกลุ่มที่ต้องการความรู้สึกที่มั่นคงและพร้อมรับมือ ทำความเข้าใจสังคมและตัวเองไปพร้อม ๆ กันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลได้อย่างไร และคนทุกเจเนอเรชันต่างต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อม ๆ กัน มาติตามค้นหาการเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลเข้าไปผสมผสานกับการใช้ชีวิตของพวกเราได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์

 

สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ