หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3

ชื่อเรื่อง : หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3

ชื่อผู้แต่ง : วัฒนะ มธุราสัย

Call Number : 617.643 ว397ห 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 เมษายน 2567 “หนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3” เล่มนี้  เป็นการให้ดูภาพประกอบพร้อมคำอธิบายสั้นๆ  โดยแบ่งออก 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นการพยากรณ์การเจริญเติบโตของใบหน้าระยะยาว  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา ส่วนที่ 2  เป็นรายงานผู้ป่วย  และส่วนที่ 3  ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ของคอร์คเฮ้าส์  เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้วิชาชีพสาขาทันตกรรมจัดฟันประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหนังสือประกอบภาพ : การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟัน : ฟันซ้อนเก ประเภทที่ 3/ วัฒนะ มธุราสัย