หลักกฎหมายลิขสิทธิ์

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ชื่อเรื่อง : หลักกฎหมายลิขสิทธิ์  

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐกฤตา ลีลาประเทือง

Call Number : 346.0482 ณ321ห 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 เม.ย.2566  หนังสือ “หลักกฎหมายลิขสิทธิ์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และเป็นอาจารย์สอนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาหาตั้งแต่ บททั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา ความเบื้องต้นของกฎหมายลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ขอบเขตแห่งสิทธิ อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ พร้อมยกตัวอย่างและแนวคำพิพากษาฎีกา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาง่ายมากยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้ก็นับได้ว่าจะเป็นประโยขน์อย่างมากกับนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักกฎหมายลิขสิทธิ์มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลักกฎหมายลิขสิทธิ์/ ณัฐกฤตา ลีลาประเทือง

 

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์