หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าชื่อเรื่อง : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

ชื่อผู้แต่ง : สมชัย หิรัญวโรดม 

Call Number: 621.3 ส238ห 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 พ.ย. 2564 หนังสือ “หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน วงจรกระแสสลับ วงจรสามเฟส  ระบบส่งและจำหน่ายกำลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง หม้อแปลง เครื่องจักรกลกระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส มอเตอร์ซิงโครนัส และมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / สมชัย หิรัญวโรดม

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า