หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิงชื่อเรื่อง : หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง 

ชื่อผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์ 

Call Number: พ 323.34 ช521ห 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ก.ย. 2564 หนังสือ “ หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง”หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ในบทบาทคณะราษฎรที่เป็น ผู้ชาย ที่ได้รับการบันทึกให้อยู่ หน้าฉาก โดยหารู้ไม่ว่า บทบาท ผู้หญิง ที่ถูกเก็บซ่อนใน หลังฉาก มีส่วนที่ช่วยเหลือและบทบาททางการเมืองต่าง ๆ ไม่ว่า การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเบื้องหลังที่  ผู้หญิง หลังบ้านคณะราษฎรที่จะถ่ายทอดสู่คุณผู้อ่านจากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง / ชานันท์ ยอดหงษ์

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง