อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบับปรับปรุง

อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบับปรับปรุงชื่อเรื่อง : อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบับปรับปรุง 

ชื่อผู้แต่ง : โจวเหวยลี่   

Call Number : พ 158.1 จ899อ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 มี.ค.2566 หนังสือ “อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบับปรับปรุง” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาถึงภัยร้ายของคำว่าความอายหรือความเกรงใจ และสอนวิธีการรักษาโรคเกรงใจ เพื่อให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และไม่เสียเปรียบใคร พร้อมวิธีคิดและวิธีการเทคนิคต่าง ๆ ที่กล้าปฏิเสธ ไม่เป็นคนที่เกรงใจใคร ๆ มาติดตามวิธีการกำจัดความอาย ที่ทำลายความสุขของคุณ เพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีความสุขที่ดีได้ คุณไม่ควรพลาด ! หนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oอย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบั

 

อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ กล้าที่จะปฎิเสธ อย่าเกรงใจจนใคร ๆ เอาเปรียบคุณ ฉบับปรับปรุง