ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma

ชื่อเรื่อง : ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma

ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการซิมพลิฟาย

Call Number : 006.76 อ443 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 มิถุนายน 2567 หนังสือ “ออกแบบ UX/UI ด้วยFigma” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Figma เพื่อออกแบบชิ้นงานประเภทแอพพลิเคชั่นแบบอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ พรีเซนเคชันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว และดูเป็นมืออาชีพ พร้อมส่งต่อให้ผู้พัฒนาโปรเจ็กต์ต่อไปได้

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oออกแบบ UX/UI ด้วย Figma / กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย