อัปเดต Content Marketing ในโลกยุค Metaverse

ชื่อเรื่อง : อัปเดต Content Marketing ในโลกยุค Metaverse

ชื่อผู้แต่ง : กรรณิกา บุณศิริยะ

Call Number : 658.872 ก172อ 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ตุลาคม 2566 หนังสือ ” อัปเดต Content Marketing ในโลกยุค Metaverse “แม้ว่า Metaverse จะถูกโปรโมตอย่างหนักว่าจะเป็นแนวทางของโลกยุคใหม่แต่สุดท้ายแล้วรากฐานของการตลาดดิจิทัล ก็ยังมี Content Marketing เป็นส่วนสำคัญเพื่อสื่อสารบอกโลกให้รู้ว่า แต่ละคนและแบรนด์ต่างๆ ต้องการนำเสนออะไร ซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินทำความเข้าใจโดยผ่าน Case Study ที่จับต้องได้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oอัปเดต Content Marketing ในโลกยุค Metaverse/ กรรณิกา บุณศิริยะ