อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชื่อเรื่อง: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 

Call Number: 613.62 อ225อ 2562 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  17 ต.ค. 2563 หนังสือ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหนังสือเล่มนี้ยังมีประโยชน์และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใครสนใจก็หาอ่านกันได้เลย ! 


Link to Library

Row Call Number Heading
1 613.62 อ225อ 2556 oอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
2 613.62 อ225อ 2562 oอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย