อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ชื่อเรื่อง : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ชื่อผู้แต่ง : ประสพโชค โห้ทองคำ

Call Number : 621.317 ป394อ 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 กันยายน 2566 หนังสือ ” อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronics ” เป็นตำราที่ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสำหรับผู้ที่สนใจด้านนี้ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของอุปกรณ์สวิทซ์กำลังที่ใช้ในการตัดต่อในวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังและมีการคำนวณค่าพื้นฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานด้านอิเล้กทรอนิกส์กำลัง รวมทั้งการทำงานของวงจรแปลงผันพลังงานไฟฟ้า เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oอิเล็กทรอนิกส์กำลัง / ประสพโชค โห้ทองคำ