เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar

เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendarชื่อเรื่อง : เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar 

ชื่อผู้แต่ง :  

Call Number: พ 428.1 ก749 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ก.ค. 2564 หนังสือ“เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องน่ารู้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น เรื่อง ผู้คน กีฬา อาหาร  เครื่องดื่ม การคมนาคม เครื่องสำอาง ธรรมชาติ รวมทั้งรูปแบบปฏิทิน 12 เดือน เป็นต้น พร้อมคำศัพท์  คำอ่าน และตัวอย่างประโยค ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งหมือนแบบเจ้าของภาษา ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar / ฝ่ายวิชาการภาษาอังก

เก่งศัพท์อังกฤษ ด้วย Mind Mapping ใน 365 วัน Super English Vocab Calendar