เครื่องกลไฟฟ้า 1

เครื่องกลไฟฟ้า1ชื่อเรื่อง : เครื่องกลไฟฟ้า 1 

ชื่อผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด 

Call Number : 621.3133 ช854ค 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  6 ธ.ค.2565 หนังสือ “เครื่องกลไฟฟ้า 1” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า โดยผู้เขียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมาก และได้รวบรวมเนื้อหาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่ประกอบไปด้วย เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเครื่องกลไฟฟ้า1 / ไชยชาญ หินเกิด

เครื่องกลไฟฟ้า 1