เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อเรื่อง: เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) 

ชื่อผู้แต่ง: รสรินทร์ บัญชาทัพ 

Call Number: 425 ร175จ 2560 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  21 ต.ค. 2563 หนังสือเจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเจาะลึก พร้อมยกตัวอย่างการใช้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ใครสนใจที่จะศึกษาการเรียนหลักไวยากรณ์ เล่มนี้มีมีคำตอบ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) / รสรินทร์ บัญชาทัพ

เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)