เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 

ชื่อหนังสือ : เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

เลขเรียกหนังสือ : 345.023 ธ677ต 2564

รายละเอียด : หนังสือที่อธิบายหลักการเขียนเป็นภาคอัตนัยที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุม หลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าวประเภทต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมตัวอย่างที่สำคัญและคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบในแต่ละส่วน และเทคนิคสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า