เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

เทคนิคการจัดการความปลอดภัยชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดการความปลอดภัย 

ชื่อผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล  

Call Number : 363.1 อ225ท 2560 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 พ.ค.2566  หนังสือ “เทคนิคการจัดการความปลอดภัย” หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากตำราภายในและต่างประเทศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้า ภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้นได้ การดำเนินการควบคุมป้องกันและปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม ความปลอดภัยและเทคนิคไวส์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทางด้านเทคนิคการจัดการความปลอดภัย มาค้นหาเทคนิคดี ๆ กันได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเทคนิคการจัดการความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

 

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย