เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking

เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speakingชื่อเรื่อง : เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking 

ชื่อผู้แต่ง : อนุสร ดีรักษา    

Call Number: 428.0076 อ231ท 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 พ.ย. 2564 หนังสือ เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking ” หนังสือเล่มนี้เป็นการทดสอบ IELTS โดยมีเนื้อหาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย มีการแนะนำแนวทางในการตอบคำถาม IELTS Speaking ทั้ง 3 ส่วน พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวทางในการตอบ คำศัพท์ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking และเทคนิคข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้สอบมีคะแนนที่สูงขึ้นให้กับตนเองได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีแนวการสอบ  IELTS Speaking และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking / อนุสร ดีรักษา

เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking