เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ

ชื่อเรื่อง : เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ

ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Call Number : 340.092 ส832ท 2567

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ก.ค. 2567 หนังสือ ”  เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ  ”  เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 มีได้ปรับเพิมเติมในส่วนเนื้อหา ปรับเปลี่ยนเฉพาะภาคผนวกเท่านั้น โดยเพิ่มเติมสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทนายคววาม ทั้งนี้เพราะต้องการให้เกิดแนวความคิดในขณะอ่านเพื่อพบกับเทคนิคต่างๆที่ทนายจำเป็น ต้องใช้ เหมะาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการวิชาชีพทนายความ การเรียนรู้เทคนิค เคล็บลับต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในทางคดี และจะช่วยให้การประกอบวิชาชีพทนายความเป็นไปอย่างราบรื่น


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง