เที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบ 

 เที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบ ื่อเรื่อง: เที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบ 

ชื่อผู้แต่ง: Supermod 

Call Number: พ 915.19504 ซ429ท 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   19 มี.ค. 2564 หนังสือเที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบหนังสือเล่มนี้เป็นรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี เช่น สถานที่พระราชวัง, อินซาดง, ซิตี้ฮอลล์, เมียงดง, เกาะยออีโด รวมถึงสถานที่ยอดฮิต อย่างอุทยานธรรมชาติซอรัคซัน เดินเลียบกำแพงเมืองเก่าที่ซูวอน, ชมบรรยากาศเกาะนามิ, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง และขั้นตอนการใช้บริการต่างๆ อย่างละเอียด รวมถึงแผนผังและแผนที่ในหนังสือเล่มนี้ !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 เที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบ/ Supermod, กองบรรณาธิการ tibbook

เที่ยวตามใจชอบ เกาหลี โซลและเมืองโดยรอบ