เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power

ชื่อเรื่อง: เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power

ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รพี บูรณสมภพ 

Call Number: พ 153.42 พ161ป 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ต.ค. 2563 หนังสือ“ เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power”  หนังสือเล่มนี้มีทกเรื่องราวชีวิตที่ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่า ทุกบาดแผลชีวิตสามารถรักษเยียวยาได้ เจ้าของบาดแผล สามารถค้นพบพลังที่เป็นความสข ความสมดุลของชีวิตได้และรู้วิธี ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นพบแนวทางการรักษาบาดแผลให้กับตนเองจนเกิดเป็นพลังที่ดีได้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power / พงษ์รพี บูรณสมภพ, เพ็ญแข สร้อยทอง

เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power