เปิดตัวแอพพลิเคชัน”พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน”

thai-dictionary-appเปิดตัวแอพพลิเคชัน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดตัวแอพพลิเคชัน “อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลา ประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรี วันนี้วันแรก
      ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สวทช., เนคเทค, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาราชบัณฑิต โมไบล์ เพื่อให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยการเปิดตัวแอพพลิเคชัน 2 ตัว คือ แอพพลิเคชัน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต” และ แอพพลิเคชัน “อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร” โดยได้ประมวลคำภาษาไทยกว่า 43,000 คำ ที่มักใช้ผิด
การใช้งานแอพพลิเคชันนี้ เพียงแค่พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเข้า จะปรากฎการอ่านและการเขียนที่ถูกต้องขึ้นมา อย่างเช่นคำว่า ชื่ออำเภอที่คนไทยมักอ่านผิด เช่น
-อำเภอแม่สรวย (แม่-สวย) จังหวัดเชียงราย ที่คนมักอ่านผิดเป็น แม่-สะ-หรวย
-อำเภอศรีมหาโพธิ (สี-มะ-หา-โพด) มักอ่านผิดเป็น สี-มะ-หา-โพ
-ส่วนคำที่มักเขียนผิด เช่นคำว่า กฎหมาย ที่ถูกต้อง ต้องใช้ตัว ฎ เป็นตัวสะกด แต่ทั่วไปมักใช้ตัว ฏ
-คำว่า รสชาติ คนมักเขียนผิดเป็น รสชาด
-คำว่า อนุญาต ซึ่งที่ถูกต้องต้องไม่มีสระอิ
      ซึ่งแอพพลิเคชันนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบ IOS, ANDROID และ WINDOWS MOBILE ซึ่งทางราชบัณฑิตยสภา คาดว่าแอพพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

ios(App Store) – android(Play Store) ค้นหาคำว่า  ราชบัณฑิตย
     ภาพและข่าวจากเว็บไซต์
     http://www.it24hrs.com/2015/thai-dictionary-app-mobile/
     วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 16:01:14 น.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน