เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง 

ชื่อเรื่อง: เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง 

ชื่อผู้แต่ง: ยาสุฮิสะ, ทาคาตะ 

Call Number: พ 658.812 ย247พ 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   2 เม.ย. 2564 หนังสือ“เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง” หนังสือเล่มนี้  “ทาคาตะ ยาสุฮิสะ” นักบริหารของญี่ปุ่น สามารถพลิกฟื้นร้านค้าที่ใกล้จะเลิกกิจการ ให้กลับมาขายดีจนมีลูกค้าจากขาจรกลายเป็นาประจำ ด้วยการใช้  “กลไกขายดีอัตโนมัติ” เขาสามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันที เราจะมีวิธีการอย่างไร ในการเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้ามาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง / ทาคาตะ ยาสุฮิสะ ; ปาวัน การสมใจ, ผู้แปล

เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง