เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

ชื่อเรื่อง : เวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

Call Number : 616.31 ส731ว 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 เมษายน 2567 หนังสือ “เวชศาสตร์ช่องปาก สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทันตแพทย์ทั่วไปได้รู้จักรอยโรคในช่องปากที่พบบ่อยและสามารถจัดการรอยโรคเหล่านั้นเบื้องต้นได้ นอกจากหนังสือเล่มนี้ จะเน้นการให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเน้นเรื่องการประเมินสภาวะของผู้ป่วยในการรักษาเพื่อให้การรักษาทางเวชศาสตร์เป็นไปอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังมีขนาดกระทัดรัด สามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปในการซักประวัติ การตรวจ รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคและความเจ็บปวดในช่องปากและใบหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเวชศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป / สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ