เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปีชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี 

ชื่อผู้แต่ง : ลงทุนแมน 

Call Number : พ 330.9 ล112ศ 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  17 ก.พ.2565 หนังสือ “เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์มนุษย์ตลอดระยะเวลา 1,000 ปีที่ผ่านมามีสิ่งประดิษฐ์มากมาย ล้วนเกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็หลงเหลือร่องรอยแห่งภูมิปัญญาเอาไว้จนกลายเป็นความก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหาได้แบ่งออก เป็น 25 ตอนด้วยกัน อาทิเช่น ตอนที่ 1 ยุคกลาง ตอนที่ 2 Black Death ตอนที่ 3 เรอเนซองซ์ ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป ตอนที่ 5 สนธิสัญญาแบ่งโลก ตอนที่ 6 เศรษฐกิจและศาสนา ฯลฯ ซึ่งในแต่ละตอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนเศรษฐกิจโลก 1,000 ปีที่ผ่านมา มาค้นหาคำตอบ ?ได้  จากหนังสือเล่มนี้ !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเศรษฐกิจโลก 1,000 ปี / ลงทุนแมน

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี