เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล

Call Number : 332.4 พ976ศ 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 มกราคม 2567 หนังสือ “เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ” เล่มนี้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นซึ่งอธิบายและสรุปนโยบายด้านการเงินระหว่างประเทศ สำหรับประเทศที่เปิดเสรีทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตั้งแต่ทศวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาหลักประกอบด้วย ทฤษฎีดุลการชำระเงิน ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิดในประเทศเล็ก ประเทศใหญ่ ในระยะสั้นและในระยะยาว การเปรียบเทียบระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ ในเชิงหลักการและการใช้ในทางปฏิบัติรวมทั้งปัญหาการเงินระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน ได้แก่ วิกฤติเงินตรา วิกฤติการเงินและหนี้ระหว่างประเทศ เป็นต้น


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ / ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล