แกะรอยตัวพิมพ์ไทย

ชื่อผู้แต่ง : ประชา สุวีรานนท์

Call Number : 744.42 ป232ก 2567

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 พ.ค. 2567

หนังสือ ” แกะรอยตัวพิมพ์ไทย  ” หนังสือ เล่มนี้นอกจากจะปรับปรุงมาจากหนังสือประกอบนิทรรศการ 10 ตัวพิมพ์กับสังคมไทยเมื่อ 2 ทศวรรษก่อนแล้ว แกะรอยตัวพิมพ์ไทย ของประชา สุวีรานนท์ ยังเพิ่มเติมบริบทของตัวพิมพ์ไทย 10 ยุค บวกกับอีก 1 สมัย กลายเป็น 11 ตัวพิมพ์ที่มีบทบาทควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนับแต่ที่มันถือกำเนิด ปรับตัวรับใช้การพิมพ์และการอ่านเขียนมาทุกยุคทุกสมัย  ตัวพิมพ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกหนแห่ง ไม่ว่าหนังสือ นิตยสาร ฉลากสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า พาสปอร์ต โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ป้ายถนนไปจนป้ายประท้วง มันสะท้อนถึงการเมืองวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ณ ชั่วขณะหนึ่ง การย้อนกลับไปค้นหาต้นกำเนิดของตัวพิมพ์ในอดีต นอกจากจะช่วยให้เราได้ซึมซับรับรู้วัฒนธรรมแห่งยุคสมัยแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ตัวพิมพ์แบบใหม่ๆ ในบริบทใหม่ด้วย


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oแกะรอยตัวพิมพ์ไทย / ประชา สุวีรานนท์