แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2561

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อผู้แต่ง: นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ
Call Number: 581.9593 ท164 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง” เล่มนี้ เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นทรัพยากรพืชที่มีเอกลักษณ์เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยได้รวบรวมไว้ได้ทั้งสิ้น 73 ชนิดด้วยกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทางเครือข่ายฯ จะนำมาพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรพืชที่มีศักยภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: หลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง: ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
Call Number: 658.068 ช133ห 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “หลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมถึงการจำหน่าย การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการจัดการระหว่างประเทศ เหมาะอย่างยิ่งกับผู้เรียน   ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ในการคาดการณ์ในอนาคตได้  อีกทั้งยังมีในเรื่องของผู้บริหารและการจัดการ พัฒนาการของทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อมของการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์กรผู้นำ  และการจูงใจ เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: Social media advertising
ชื่อผู้แต่ง: กวิสรา ธิสาคร
Call Number: 659.1 ก323ซ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 Social media advertising” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมวิธีการลงโฆษณา Social media ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น  Facebook, Instagram, Youtube และรวมไปถึงวิธีการใช้  Line@  ที่แม้ว่าจะไม่ใช่โฆษณา แต่ก็ถือว่าเป็นช่องทางโปรโมทธุรกิจได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ช่วยตอบโจทย์ได้แน่นอน ทั้งวิธีการเลือก เซตค่า การสร้างโฆษณา และอีกหลายๆอย่าง ปัจจุบัน Social Media ต่างๆ ล้วนมีการปรับปรุงฟังก์ชันและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้นต้องคอยอัพเดตการใช้งานของแต่ละ Social Media อยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ทำเล่นให้เป็นจริง 13
ชื่อผู้แต่ง: เจน สงสมพันธุ์
Call Number: 621.3815 จ698ท 2558 ล13
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ทำเล่นให้เป็นจริง 13” เล่มนี้ เป็นการรวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์มาไว้สำหรับนักคิด นักเล่น นักทดลอง และผู้สนใจเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจสอบฟ้า พยากรณ์ฝน ทำติงต๊องอย่างฉลาดด้วยออดอิเล็กทรอนิกส์ เพาเวอร์แอมป์ 500 วัตต์ (สเตอริโอ) ที่บางเพียง 2U  เพาเวอร์แอมป์มอสเฟท 1,000 วัตต์ 2 โอห์ม รักใส ๆ หัวใจวาเลนไทน์ หิ่งห้อยน้อย ตู้ซับวูฟเฟอร์เอื้ออาทร เป็นต้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถประดิษฐ์โครงงานต่างๆ ด้วยตนเอง มีเนื้อหาและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจนทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ทำไมต้องเริ่มด้วย “ทำไม”
ชื่อผู้แต่ง: ซินิค, ไซมอน
Call Number: พ 658.4 ซ319ท 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 นักพูดและที่ปรึกษาด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลกจะแสดงให้เห็นว่า แค่เปลี่ยนคำถามจาก “อย่างไร” มาเป็น “ทำไม” ชีวิตและธุรกิจก็จะดีขึ้นแบบทันตาเห็น และพุ่งทะยานไปข้างหน้าจนไม่มีใครตามทัน โดยนำเสนอผ่านแนวคิด หลักการ ตัวอย่างจากประสบการณ์จริง รวมถึงกรณีศึกษาจากบุคคลและธุรกิจชั้นนำมากมายผ่านทางหนังสือ “ทำไมต้องเริ่มด้วย ทำไม” เล่มนี้ ซึ่งพูดถึงวิธีคิด ทำ และการสื่อสารของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้าง ถึงแม้บางคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ แต่ไม่ว่าใครก็สามารถบ่มเพาะความสามารถดังกล่าวขึ้นมาได้เหมือนกัน แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากน้อยต่างกันเท่านั้น บุคคลหรือองค์กรก็สามารถกระตุ้นให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำแนวคิดและวิสัยทัศน์ไปพัฒนาต่อได้ ดังนั้นทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำได้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: หนังสือคู่มือหมอพาร์กินสัน
ชื่อผู้แต่ง: รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, บรรณาธิการ
Call Number:  615.833 ห144 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “หนังสือคู่มือหมอพาร์กินสัน” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้อ่านและยังมีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งออกเป็น 7 บท ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติของโรคพาร์กินสัน ทั้งความรู้ด้านการดำเนินโรค หลักเกณฑ์การวินิจฉัย ระยะของโรคพาร์กินสัน การเลือกใช้ยารักษาโรคพาร์กินสัน อีกทั้งแนวทางการรักษาแบบเจาะลึก ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่อ่านเข้าใจง่าย มีการสรุปความเข้าใจของแต่ละหัวข้อแบบสั้นๆ ในทุกๆบท มีการเพิ่มภาพเพื่อเสริมความเข้าใจในโรคพาร์กินสันด้วย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี NPAEs
ชื่อผู้แต่ง: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Call Number: 657 น619ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี NPAEs” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เรียงลำดับและสอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 22 บท ในแต่ละบทก็ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง คำอธิบาย ตัวอย่างการนำไปปฏิบัติ การแสดงด้วยภาพและตาราง สรุป พร้อมด้วยบททดสอบปรนัยที่มาพร้อมเฉลย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ TFRS for NPAEs ต่อไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ:  ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว 2
ชื่อผู้แต่ง: มาริเอะ, คนโด
Call Number:  พ 648.5 ม476ช 2560 ล2
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว 2” เล่มนี้ เป็นภาคต่อที่เป็นเคล็ดลับ ในการจัดบ้านซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน แค่ทำตามก็สามารถดึงดูดความสุขและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้ คุณคนโด   มาริเอะ กลับมาอีกครั้งกับวิธีจัดบ้านแบบ “คมมาริ” อันโด่งดัง โดยอธิบายลงลึกในจุดที่หลายคนยังสงสัย และข้อผิดพลาดที่ลดทอนพลังของการจัดบ้าน รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้านได้อย่างแท้จริง อย่างเช่น  จัดเก็บข้าวของโดยยึดหลัก “ข้าวกล่อง” ใช้จมูกคัดแยกของสำคัญ  อย่าเริ่มจัดบ้านจากห้องครัว  สอนลูกพับผ้า แล้วเขาจะจัดระเบียบชีวิตได้ดีตลอดไป ลองอ่านดูหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ชื่อผู้แต่ง: ปิติ จันทร์วรโชติ
Call Number:  616.994 ป615ช 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจาย  โดยได้เรียบเรียงจากข้อมูลทางชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเชิงลึก ซึ่งเน้นความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และเมื่อนำความรู้ที่ได้ประกอบเข้าด้วยกันสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายใหม่ๆ ในการออกฤทธิ์ของยาต้านมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยยาต้านมะเร็งใหม่ๆ ที่ไม่เพียงแต่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงเท่านั้น แต่อาจจะยับยั้งตรงกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วย  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนักวิจัย นักศึกษาที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง และเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งต่อไป


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ:  England+Scotland อังกฤษ+สก็อตแลนด์ เที่ยวเมืองผู้ดี และดินแดนแห่งปี่สก็อต
ชื่อผู้แต่ง: Dplus Guide Team
Call Number: พ 914.204 อ484 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561  England+Scotland อังกฤษ+สก็อตแลนด์ เที่ยวเมืองผู้ดี และดินแดนแห่งปี่สก็อต” เล่มนี้ จะชวนคุณไปเที่ยวอังกฤษ แบบชิคๆ คูลๆ เยือนสนามบอล 6 ทีมดัง เที่ยวพระราชวังอลังการ ชมมหาวิหารและพิพิธภัณฑ์ยิ่งใหญ่ เยือนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ ชมสโตนเฮนจ์สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ย้อนรอยอดีตที่เมืองเอดินบะระ และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 240 แห่ง ครบถ้วนทั้งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง โดยมีแผนที่อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้ท่องเที่ยวอังกฤษและสก็อตแลนด์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จะไปเที่ยว ไปช้อป ไปเรียน พกเล่มนี้ไว้ รับรองอุ่นใจแน่นอน

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: How to paint CG#2 : deep tutorial 100+ step by step
ชื่อผู้แต่ง: อนันท์ ฐิตาคม
Call Number:  006.6 อ173ฮ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 How to paint CG#2 : deep tutorial 100+ step by step” เล่มนี้เป็นคู่มือสอนวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงขั้นมืออาชีพ คัมภีร์สำหรับเหล่าจอมยุทธ์ผู้มุ่งฝึกฝนวิชาการวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สอนอย่างละเอียดตั้งแต่ระดับ Basicไปจนถึง Advance ในเล่มเดียวกัน โดยจะสอนเทคนิคจาก 3 โปรแกรมยอดนิยม นั่นก็คือ Photoshop, Clip Studio หรือ Sai ให้เลือกได้ตามความถนัด ดำเนินการสอนโดยวิทยาการฝีมือเยี่ยมจาก “The Zero One” สำหรับคนที่รักและชอบในงาน Digital Paint หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนคู่มือให้คุณได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กันได้

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561ชื่อหนังสือ: ใช้ชีวิตอย่างคนรู้จักชีวิต
ชื่อผู้แต่ง: เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
Call Number: พ 158 ฌ999ช 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 การใช้ชีวิตมีสองแบบด้วยกัน แบบแรกคือ คนที่มองการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่เหนื่อย ไม่ง่าย และสองคือการใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย และมีความสุขในทุก ๆ ย่างก้าว ซึ่งขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองที่จะคิดเองและรู้เองว่าคนอย่างเรา ชีวิตแบบเรา ต้องดูแลอย่างไร ทำอย่างไรมันถึงจะถูกต้องที่สุด อาจไม่ได้ถูกต้องในสายตาใคร แต่ถูกต้องสำหรับตัวเราที่สุด แค่นั้นก็เป็นอันใช้ได้แล้ว หนังสือ “ใช้ชีวิตอย่างคนรู้จักชีวิต” เล่มนี้ จึงเขียนขึ้นเพื่อจะบอกกับทุกๆ คนว่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะมันถึงจะถูกต้อง หรือคุณต้องเชื่อแบบนี้นะ หรือทำแบบนี้นะมันถึงจะดีที่สุด แต่เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะแชร์มุมมองในเรื่องของชีวิต พูดคุยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตให้สนุกๆ เป็นการแก้เบื่อ แก้เครียด อยากให้หันมามองชีวิตตัวเอง และทบทวนถึงเรื่องราวต่าง ๆ อีกครั้ง เผื่อบางทีมันอาจทำให้รู้จักชีวิตตัวเองมากขึ้น