แนะนำหนังสือ 16 กันยายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558
BK_1_160958ชื่อหนังสือ : สารานุกรมวัฒนธรรมและอาหารจังหวัดสตูล: ตำราอาหารสยามอันดามันสากลนิยม เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number :
อ 306.09593 ส678 2555 ล2 รายละเอียด : สารานุกรมวัฒนธรรมและอาหารจังหวัดสตูล: ตำราอาหารสยามอันดามันสากลนิยม เล่ม 2 มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย มรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของชาวจังหวัดสตูล ครอบคลุมอาหารพื้นเมืองมลายู ไทย จีน ซึ่งได้คัดสรรมาจำนวน 108 รายการ (เมนู) แบบเป็นอาหารคาว ขนมและของว่าง และเครื่องดื่ม อาหารแต่ละรายการมีเรื่องราวน่ารู้ เครื่องปรุง วิธีการปรุง พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม
เศรษฐกิจไทย สมัย ร7 ชื่อหนังสือ :  เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง :  พอพันธ์ อุยยานนท์
Call Number : 959.3042 พ488ศ 2558  รายละเอียด : หนังสือ “เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา” เล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ “อนุรักษนิยม” ของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพและอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศ และประสบความสำเร็จในการทำให้งบประมาณเกินดุลทุกปี เว้นในปี พ.ศ.2474 ที่มีวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งยังได้สร้างทางรถไฟและถนน วางโครงการสร้างท่าเรือคลองเตย ทำการชลประทาน และสำรวจเศรษฐกิจสังคมชนบท กรุยทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาต่อมาด้วย
การเขียนสร้างสรรค์ชื่อหนังสือ : การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด
ชื่อผู้แต่ง : เกศินี จุฑาวิจิตร
Call Number : 808.066 ก583ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด” เล่มนี้ ได้รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ไว้อย่างครบถ้วน ทุกประเภทการเขียน ตั้งแต่บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ บทบรรณาธิการ สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้นและแม้กระทั่งคอลัมน์เบ็ดเตล็ด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนและผู้ที่เป็นนักเขียน คนที่ไม่เคยเขียนก็จะได้ตื่นใจกับความรู้อันครบถ้วน อันจะนำไปสู่การเริ่มต้นเขียน ในขณะที่คนผู้เป็นนักเขียนก็จะประทับใจกับการให้รายละเอียดการเขียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบ และการปรับสร้างงานเขียนของตนเอง โดยส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเขียนเพื่อการสื่อสารในงานด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์และทุกคนที่ได้อ่าน
Illustrator CCชื่อหนังสือ : Professional guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : วสันต์ พึ่งพูลผล
Call Number : 006.6869 ว358ป 2558 รายละเอียด : หนังสือ “Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ +VDO” เล่มนี้ ได้อธิบายความสามารถของโปรแกรมทั้งหมด โดยเน้นไปทางงานวาดเส้น เพราะเป็นความสามารถหลักที่ผู้เขียนถนัด แต่ก็ไม่ได้ตัดทอนส่วนอื่นออก เพื่อให้ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือไปใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ได้ “เป็น” ทุกฟังก์ชั่น ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกคำสั่งและรายละเอียดของโปรแกรม พร้อม Workshop Video Tutorial สำหรับ ประยุกต์ใช้งานในระดับสูง
นานศาสนาชื่อหนังสือ : กระบวนการเกิดนานาศาสนา
ชื่อผู้แต่ง : ดนัย ไชยโยธา
Call Number : 200 ด123ก 2552  รายละเอียด : หนังสือ “กระบวนการเกิด นานาศาสนา” เล่มนี้ได้รวบรวมเรียบเรียงด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของแต่ละศาสนา ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ กว่า 11 ศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของแต่ละศาสนา โดยชี้ให้เห็นว่าศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อะไรเป็นเหตุให้มนุษย์มีความเชื่อทางศาสนา โดยเรียบเรียงตามภูมิภาค ทั้งกลุ่มมองโกล กลุ่มเซมิติก และกลุ่มอารยัน ถ่ายทอดด้วยภาษาที่กะทัดรัด ใช้ตำราตามหลักวิชาการของศาสนาต่างๆ จำนวนมาก และใช้ศัพท์เฉพาะตามหนังสือพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถานอังกฤษ-ไทย
เมฆปริศนาชื่อหนังสือ : เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย
ชื่อผู้แต่ง : บำเพ็ญ ไชยรักษ์
Call Number :  622 บ298ม 2556 รายละเอียด : หนังสือ “เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย” เล่มนี้ เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ปรากฏเป็นรูปธรรมของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของอำนาจ การขาดจิตสำนึก และความไม่เป็นธรรมในการทำธุรกิจเหมืองแร่ การอยู่ร่วมกันระหว่างประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีอำนาจอะไรเลย เมื่อเทียบกับอำนาจของทุนขนาดมหึมาที่เข้าไปทำเหมืองแร่ กับอำนาจทางนโยบายของรัฐที่อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้นึกถึงคำพูดหนึ่งที่กล่าวว่า “ภาพหนึ่งภาพ แทนคำพูดนับพันคำ”
เพลินภาษาเพื่อนอาเซียนชื่อหนังสือ : เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 495.9 พ925 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา” ได้รวบรวมภาษาที่ใช้กันในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไว้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมแก่ผู้ที่สนใจ โดยภายในเล่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ลักษณะของภาษา คำทักทาย คำอำลา คำขอบและคุณคำขอโทษ คำลงท้าย คำอวยพรปีใหม่  คำสรรพนาม ชื่อวัน/เดือน/ปี และตัวเลข ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่สนใจ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการได้อีกด้วย
โสมสวลีรังสรรค์ชื่อหนังสือ : โสมสวลีรังสรรค์ : ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ชื่อผู้แต่ง : – 
Call Number : 641.5 ส991 2556
 รายละเอียด :  “โสมสวลีรังสรรค์ : ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เป็นหนังสือสุดพิเศษที่รวบรวมสูตรอาหารไว้หลากหลายชนิด โดยเป็นสูตรอาหารที่ทำจากปลาและผักพื้นบ้านมากมาย สูตรอาหาร “ตำรับเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” นี้ ปรุงจากวัตถุดิบที่ได้จากโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สภากาชาติไทย ซึ่งเสนอแนะแนวทางการปลูกพืชสวนครัวในพื้นที่จำกัด แนะนำการเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเพาะเห็ดขนาดเล็กหรือการเพาะเห็นในเข่ง และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารในชุมชนอีกด้วย  
Fundamental of photographyชื่อหนังสือ : Fundamental of photography : พื้นฐานการถ่ายภาพและเทคนิคควบคุมกล้อง
ชื่อผู้แต่ง : ศักดิ์ระพี นพรัตน์
Call Number : 771 ศ326ฟ 2556 รายละเอียด : ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รูปภาพ  กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากขึ้น จนคนทั่วไปหันมาสนใจการถ่ายภาพเพิ่มขึ้น และแน่นอนว่า คนที่มีกล้องส่วนใหญ่ ก็อยากถ่ายรูปให้ได้สวยๆ แต่มีคนจำนวนน้อยมากที่สามารถใช้กล้องสร้างงานสวยๆ ได้ เพราะหลายคนมุ่งเน้นที่ตัวกล้องมากเกินไป จนลืมใส่ใจ “ศิลปะ” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้สวยงามประทับใจ หนังสือ “Fundamental of photography : พื้นฐานการถ่ายภาพและเทคนิคควบคุมกล้อง” เล่มนี้ จึงเป็นแนวทางในการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับการใช้กล้องถ่ายรูปอย่างถูกต้อง ด้วยเนื้อหาที่รวมหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพทั้ง การควบคุมแสง (Light), สี (Color) และองค์ประกอบภาพ (Composition) รายละเอียดในเล่มอัดแน่นแบบจัดเต็มทั้งเทคนิค แนวคิด และภาพประกอบสวยๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการถ่ายภาพของคุณ ทั้งยังสามารถเป็นคัมภีร์สำหรับผู้รักการถ่ายภาพทุกระดับได้เป็นอย่างดี
ลีกวนยูชื่อหนังสือ : ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ให้ใหญ่คับโลก
ชื่อผู้แต่ง :  บุญฤทธิ์ ตั้งบุญคุณธรรม
Call Number :  พ 923.25957 บ552ล 2558 รายละเอียด : “ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ให้ใหญ่คับโลก” เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจและน่าติดตาม ลี กวน ยู ถือเป็นต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศ ท่านมีความเข้มแข็งและความเป็นนักคิด นักวางแผน พัฒนาประเทศสิงคโปร์จนกลายเป็นประเทศที่ติดอันดับตันๆ ของโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ และประชากร จนสิงคโปร์ก้าวไปสู่ความเป็นสุดยอดของทุกด้าน ผู้นำท่านนี้มีแนวทางในการสร้างชาติอย่างไร อนาคตของสิงคโปร์หลังสิ้นยุค “ลีกวนยู” จะเป็นแบบไหนต้องติดตาม
การประกันสินค้าระหว่างประเทศชื่อหนังสือ : การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า Institute cargo clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute cargo clauses 1/1/82
ชื่อผู้แต่ง : ประมวล จันทร์ชีวะ  
Call Number : 368.2 ป349ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า Institute cargo clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Instutute cargo clauses 1/1/82” โดยเนื้อหาในเล่มนี้เป็นการเพิ่มเติม โดยเพิ่มคำอธิบายในส่วนของข้อกำหนดบางข้อ ในการประกันภัยสินค้าทางทะเล ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า วิเคราะห์ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้าฉบับ1/1/09 เปรียบเทียบฉบับ1/1/82 และสุดท้ายเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมข้อกำหนด Institute cargo clauses1/1/82 และ 1/1/09 สนใจติดตามรายละเอียดได้
พ่อรวยสอนลูกชื่อหนังสือ : พ่อรวยสอนลูก เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ : 10 บทเรียนจากชีวิตจริงที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ เพื่อจะสร้างธุรกิจเงินล้าน
ชื่อผู้แต่ง : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Call Number : พ 658 ค451พ 2557 รายละเอียด : คุณยังต้องทำงานหนัก โดยที่คุณยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหม คุณมีไอเดียธุรกิจเงินล้านใช่ไหม คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตังเองใช่ไหม คุณเบื่อหน่ายกับการทำตามคำสั่งเจ้านายใช่ไหม ถ้าใช่ หนังสือ“พ่อรวยสอนลูก เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ : 10 บทเรียนจากชีวิตจริงที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ เพื่อจะสร้างธุรกิจเงินล้าน” เล่มนี้เหมาะกับคุณ “โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ” ได้เล่าเรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวที่เขาได้พบเจอ ตลอดเส้นทางความเป็นผู้ประกอบการ ตกผลึกเป็น 10 บทเรียนจากชีวิตจริง ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ เพื่อจะสร้างธุรกิจเงินล้าน สำหรับพัฒนาตัวคุณเองให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center