แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2560

library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: Photoshop CC 2017 professional guide
ชื่อผู้แต่ง: เกียรติพงษ์ บุญจิตร
Call Number: 006.6869 ก854ฟ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ Photoshop CC 2017 professional guide” เล่มนี้ ได้มีการอัพเกรดเวอร์ชันใหม่เป็น CC 2017 ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ Photoshop CC 2017 อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังทำให้โปรแกรมสำหรับการตกแต่งภาพที่ดีอยู่แล้ว มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว ยังปรับปรุงเครื่องมือบางตัวให้ทันสมัยใช้งานได้ง่าย     ยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อการสร้างสรรค์งานที่หลากหลาย และรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ยังมี     วิดีโอ workshop พร้อมภาพประกอบ สำหรับทดลองทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้โปรแกรมอย่างสนุกและสะดวกมากที่สุดทีเดียว


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ชื่อผู้แต่ง: นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ  
Call Number: 572.6519 น431บ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงฤทธิ์   และกลไกการออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพของไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์จากแหล่งต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง นม ไข่ ปลา และ            รังไหม ถึงแม้โปรตีนไม่ได้เป็นเพียงแค่สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ก็ยังสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพ ทั้งป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้ โดยผ่านการทำงานของไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง     แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดูแลสุขภาพ และต้องการเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคเพื่อสุขภาพ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ
ชื่อผู้แต่ง: สุภาวดี ขุนทองจันทร์
Call Number: 658.3 ส839ก 2559
รายละเอียด:  หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเรื่องราวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากที่ได้ศึกษามา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เกิดขึ้น และยังได้รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ ตลอดจนความรู้ที่องค์การธุรกิจใช้ได้ผล แตกต่างกันตามแต่ลักษณะธุรกิจที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและการยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากธุรกิจชั้นนำ ที่มีแนวทางการบริหารอย่างโดดเด่น
รวมทั้งได้สังเคราะห์แนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ และสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง: เคอร์บาลิจา, โจวาน
Call Number: 004.678 ค795ป 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” เล่มนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหา และข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ทั้งยังช่วยย้ำเตือนในแวดวงเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การอภิบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานในเชิงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง              ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการอภิบาลอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยตอบสนองความอยากรู้และกระตุ้นให้ผู้อ่านก้าวไปให้ทันกับการพัฒนาการใหม่ๆ ในปัจจุบันได้


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
ชื่อผู้แต่ง: อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 
Call Number: 621.3121 อ177ว 2559
รายละเอียด: หนังสือ “วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง” เล่มนี้ ในเนื้อหาของตำราเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน อะเวียอะบิลิตี  เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังที่ใช้ไอน้ำ โรงจักรแบบกังหันแก๊ส โรงจักรแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรพลังงานร่วม โรงจักรพลังน้ำ โรงจักรที่ใช้กำลังนิวเคลียร์ อุปกรณ์และระบบควบคุมในโรงจักรต้นกำลัง  เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงจักรต้นกำลัง เป็นต้น มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย มีโจทย์ปัญหาตัวอย่าง รวมถึงมีโจทย์ทบทวนความเข้าใจตอนท้ายของทุกบทเรียน นอกจากนี้ยังสอดแทรกประสบการณ์จากงานจริงที่เกี่ยวข้องของผู้เขียน รวมไปถึงข้อมูลควรรู้ของประเทศไทยไว้ด้วย


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: Photoshop Creative Retouch
ชื่อผู้แต่ง: เกียรติพงษ์ บุญจิตร
Call Number: 006.6869 ก854ฟ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Photoshop Creative Retouch” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรีทัชภาพ ตัดต่อภาพ    ให้สวยงามอลังการ โดยการใช้ Photoshop  ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าไกลตัวเกินไป ยังใช้ Photoshop ไม่เก่งไม่เป็นคงทำ    ไม่ได้แน่นอน ซึ่งความคิดนี้ อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะความจริงแล้วการรีทัชภาพนั้นเครื่องมือและคำสั่งอาจไม่สำคัญ เท่าจินตนาการ และการได้ทำความรู้จัก และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ พลิกแพลงการใช้คำสั่ง สร้างงานรีทัชเหนือจินตนาการนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ  หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกโจทย์จินตนาการของงานรีทัช ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับทุกคน         ที่มีความหลงใหลการรีทัชภาพ และต้องการพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกสมบูรณ์ที่สุด


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 : สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและ 2 มิติ
ชื่อผู้แต่ง: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
Call Number: 620.00420285 ภ432ค 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 : สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม       3 มิติและ 2 มิติ” เล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ตอนที่1 จะมีรายละเอียดครอบคลุมการใช้โปรแกรม Autodesk  Revit 2016 ในการสร้างบ้านและอาคาร 3 มิติและสร้างแบบแปลน 2 มิติ ซึ่งจะอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรมแกรม การปรับแต่งสภาพแวดล้อม การเลือกใช้เทมเพล็ท และการจัดการโปรเจกท์ เป็นต้น และในส่วนที่2 จะเป็นแบบฝึกหัดการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการสร้างโปรเจกท์งานออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังมีแผ่น DVD-ROM ช่วยสอน ซึ่งแสดงวิธีการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมภาพและเสียงประกอบ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ
ชื่อผู้แต่ง: อลิสา วังใน
Call Number: 572.7 อ428อ 2560
รายละเอียด: หนังสือ“เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ” เล่มนี้กล่าวถึงกลไกของจุลินทรีย์ ในการตอบ สนองความเป็นพิษของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การที่จุลินทรีย์ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพในการย่อยละลายสารมลพิษ หรือเปลี่ยนรูปสารมลพิษโดยเป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกการเอาตัวรอดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม         ที่มีความเป็นพิษ  ดังนั้น เพื่อให้การบำบัดเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องชนิดของ  จุลินทรีย์ ชนิดของเอนไซม์ ลักษณะและรูปแบบของปฏิกิริยาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ และตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปสารมลพิษในวิถีการย่อยสลายสารเอนไซม์ วิถีการย่อยสลายเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของกระบวนการบำบัดสารมลพิษดังกล่าว หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย      และการอ้างอิงเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฯลฯ และสำหรับการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง: ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
Call Number: 341 ป413ค 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ” เล่มนี้ ได้อธิบายเนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนที่เป็นภาคสันติและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งแนวทางการเขียนจะอาศัยทั้งแนวทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวบทสนธิสัญญา และกฎหมายเปรียบเทียบ ทั้งยังค้นหาตัวอย่างทางปฏิบัติของประเทศไทย    ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่า กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร


ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
ชื่อผู้แต่ง: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
Call Number: 620.00420285 ภ432ค 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้งาน AutoCAD 2017 สำหรับการเขียนแบบแปลน 2 มิติ โดยเน้นการเขียนแบบด้วยวิธีมาตรฐานแอนโนเทชั่นสเกล ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานที่ยังไม่เคย   ใช้โปรแกรม AutoCAD มาก่อน หรือผู้ที่เคยใช้มาบ้างแล้วในระดับต้นถึงระดับกลางที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีการอธิบายหลักการและการใช้คำสั่งต่างๆ ครอบคลุมการเขียนแบบ 2 มิติทั้งหมด มีการจัดลำดับความสำคัญในการเรียนรู้ จึงทำให้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมี DVD-ROM ช่วยสอน ซึ่งภายในบรรจุไฟล์แบบฝึกหัดและโปรแกรมช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย โดยมีการแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ 
ชื่อผู้แต่ง: ปรัชญา พละพันธุ์
Call Number: 005.73 ป431ค 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ” เล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานจริง รวมทั้งประสบการณ์ด้านสถิติ และการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Six Sigma และสำหรับผู้ที่ทำงานด้านสถิติ หรือเคยศึกษาด้านสถิติ จะทราบว่า Minitab เป็นโปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่มี  หน้าตาที่เรียบง่าย แต่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วนเช่นเดียวกับโปรแกรมด้านสถิติอื่นๆ หนังสือเล่มนี้สามารถอ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านสถิติ นักศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ด้านสถิติไปใช้งานจริงได้อย่างมืออาชีพ


library siam university, tu-thaipul, ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม มอสยาม ม.สยาม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อ่านหนังสือฟรี ห้องสมุดใกล้ library siam university, tu-thaipulชื่อหนังสือ: โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง: นิธิยา รัตนาปนนท์
Call Number: 613.2 น614ภ 2559
รายละเอียด:

หนังสือ “โภชนศาสตร์เบื้องต้น เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ส่วนประกอบของร่างกาย พฤติกรรมการกินอาหาร อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย พลังงานที่ร่างกายต้องการ กระบวนการย่อยและ        การดูดซึมอาหาร ตลอดจนสารอาหารแต่ละชนิดที่ร่างกายต้องการ เช่น น้ำ คาร์โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน เป็นต้น  เนื่องจากความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ดังนั้น การนำความรู้ไปใช้ในการเลือกอาหารบริโภคให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เพื่อการดำรงชีวิตที่ยืนยาว และช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักโภชนาการ นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ และอาชีวศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center