แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร

แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กรชื่อเรื่อง : แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑลี รื่นรมย์ 

Call Number : 658.827 ก712บ 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  16 เม.ย.2565 หนังสือ “แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง แบรนด์ (Beand) ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญทางการตลาด ในสภาพแวดล้อมของการตลาดและธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและการใช้กลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบ เพื่อยึดครองใจผู้บริโภค ฉนั้นความรู้ที่เกี่ยวกับแบรนด์ได้พัฒนามาจากแนวคิดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดด้านการตลาดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ได้ถูกนำมาบูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็นความรู้ด้านแบรนด์ พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์และประสบความสำเร็จได้ จากการทำแบรนด์องค์กร และการประเมินค่าแบรนด์องค์กรที่มีความสำคัญได้อย่างไร ? มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oแบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร / กุณฑลี รื่นรมย์

แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร