โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์

โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ชื่อเรื่อง : โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ 

ชื่อผู้แต่ง : แบรกเก็ตต์, มาร์ค   

Call Number : 658.4092 อ886 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.พ.2566 หนังสือ โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาด้านทางอารมณ์ โดยภายในเนื้อหาจะสอนทักษะทางอารมณ์อย่างเป็นระบบและเรียบง่าย โดยผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำวิจัยและการปฏิบัติในการใช้ชีวิตมากกว่าสามสิบปี มาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เรารับรู้ว่าตัวเราเองและคนอื่น ๆ กำลังรู้สึกอะไรและทำไมเราทุกคนต่างต้องเรียนรู้ทักษะนี้ …มาติดตามเทคนิคต่าง ๆ และวิธีทางอารมณ์รวมถึงความสามารถในการรู้สึก เข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มาค้นหาความลับของความฉลาดทางอารณ์ได้ จากหนังสือเล่มนี้ !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oโลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ / Marc Brackett ; ภัทร กิตติมานนท์, ผู้แปล

 

โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์