ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว 

ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลวชื่อเรื่อง : ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว 

ชื่อผู้แต่ง : ศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคุณ 

Call Number: พ 158 ศ492ม 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 ต.ค. 2564 หนังสือ ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ การใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการกีฬา การดนตรี การทำงานศิลปะ และธรรมะ อาทิเช่น การเล่นกีฬากอล์ฟ ว่าจะต้องเข้าใจในกฎกติกา การฝึกฝน ต่อสู้ ชิงชัย ผิดหวัง ซึ่งผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และยังมีเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันและมีประโยชน์ต่อกัน เพื่อเปิดโลกทัศน์ร่วมกันในสังคม มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว / ศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคุณ (Siri Foto)

ไม่สำเร็จ แต่ ไม่ล้มเหลว