ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ 

ื่อเรื่อง: ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ 

ื่อผู้แต่ง: ภาณุดา วงศ์พรหม 

Call Number: 616.91 ภ431ว 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   20 มี.ค. 2564 หนังสือ “ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ  ตั้งแต่โบราณมามีโรคระบาดที่รุนแรงมากมาย จนมาถึงปัจจุบันนั้นคือโรคโควิด 19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ และเราลองมาได้เรียนรู้จากโรคระบาดที่รุนแรงต่าง ๆ จากหนังสือเล่มนี้กัน !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ / ภาณุดา วงศ์พรหม

 ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ