100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า

100 กลยุทธ์การบริการลูกค้าชื่อเรื่อง : 100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า 

ชื่อผู้แต่ง : พีรพัฒน์ ตั้งสืบสกุล  

Call Number : 658.812 พ798ห 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 ธ.ค.2565 หนังสือ “100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า โดยได้รวบรวมเนื้อหา Service 10X คือหนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรม พัฒนา คุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กร โดยการผสมผสาน Principle (หลักการ) Tools (เครื่องมือ) ทั้งในส่วนของ Hard Side Management และ Soft Side Management เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้งานได้จริง มาค้นหา 100 กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณมีวิธีการให้บริการลูกค้าได้อย่างไร และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า / พีรพัฒน์ ตั้งสืบสกุล, ชุติมา ตั้งพัฒนภักดี

100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า