100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน

100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคนชื่อเรื่อง : 100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน 

ชื่อผู้แต่ง : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์  

Call Number: พ 808.5 ศ165ร 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 พ.ย. 2564 หนังสือ “100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ถ่ายทอด เทคนิคการพูด 100 เทคนิคในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน ที่ประชุม พูดบนเวทีสาธารณะ และการพูดแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกพูด สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง พูดอย่างไรให้ครองใจคนฟัง ซึ่งยังมีเทคนิคและกลยุทธ์การพูดอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณกล้าที่จะพูด มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน / ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์

100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน