Month: December 2017

หนังสือ-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-library-book-shelf

ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: …

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561 Read More »

สุธน ศุภาวงศ์-ผู้อำนวยการห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ …

“บทบาทห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ Read More »