Month: July 2018

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา …

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด37 th WANCA @NSRU การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม …

37 th WANCA @NSRU การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้ในวันพุธที่ 11 …

แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ Read More »

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

[box type=”note”]พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระนามว่า “มหาราช” เป็นการแสดงถึงการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์อย่างเยี่ยมยอดแก่ชาติไทย เช่น ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพ ทรงปกครองช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข …

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Read More »