325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ

ชื่อผู้แต่ง : ญาดา พิมพการย์

Call Number : พ 181.11 ญ299ส 2567

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 พ.ค. 2567

หนังสือ ” 325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ  ” หลักคิดเพื่อดำเนินชีวิตจากนักปรัชญาจีนโบราณผู้มีอิทธิพลต่อแนวความคิดภูมิปัญญาของมนุษยชาติอย่างแท้จริง “The gem cannot be polished ithout friction,nor man perfected without trial ”  “อัญมณีไม่สามารถงดงามได้หากปราศจากการเจียระไน เฉกเช่นมนุษย์ไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบได้หากปราศจากความพยายาม”


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o325 พลังข้อคิด ชีวิตเปลี่ยน จากนักปรัชญาจีนโบราณ / ญาดา พิมพการย์