333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสชื่อเรื่อง : 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส 

ชื่อผู้แต่ง : กระทรวงการต่างประเทศ 

Call Number: อ 327.593044 ส647 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ก.ค. 2564 หนังสือ “333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส  หนังสือเล่มนี้เป็นการฉลอง ครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส โดยจัดขึ้นวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่การทูตไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส พร้อมทั้งยังได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม บ้านเมืองของคนสมัยนั้น และหนังสือเล่มนี้จะชวนให้คุณผู้อ่านได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอีกด้วย ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส / กระทรวงการต่างประเทศ

333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส