6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook

6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebookชื่อเรื่อง : 6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook 

ชื่อผู้แต่ง : ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์ (วินเนอร์) 

Call Number : 658.872 ธ471ห 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  30 มิ.ย.2565 หนังสือ “6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายธุรกิจออนไลน์ ด้วย  Facebook โดยได้รวบรวมเทคนิคการขายเอาไว้ 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การขายออนไลน์อย่างไร ให้ขายได้ ขั้นตอนที่ 2 มีด้วยกัน 6 วิธีขายดีออนไลน์ แม้ว่าสินค้าจะเหมือนกัน ขั้นตอนที่ 3 มี 3 วิธีการขายออนไลน์ ลงทุนน้อย กำไลเยอะ ขั้นตอนที่ 4 มี 6 ช่องทางหาเงินออนไลน์ พร้อมวิธีทำ ขั้นตอนที่ 5 วิธีปิดการขายลูกค้า (ตอบยังไงให้ปิดการขายได้) และขั้นตอนสุดท้าย มี 9 เทคนิค Scale Up เพิ่มยอดขายธุรกิจ พร้อมเคล็ดลับการขายดี ๆ ปัง ปัง !! ที่ทำให้คุณรับออร์เดอร์ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook  มาค้นหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 o6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook/ ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์ (วินเนอร์)

6 Steps ขายดีจนแพ็กไม่ทันด้วย Facebook