ฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpToDate

UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย รวมเร็วแบบเรียวทาม สำหรับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ได้รวบรวมมาจากวารสารวิชาการทางการแพทย์มากกว่า 460 รายชื่อ จากความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 6,300คน ครอบคลุมเนื้อหา 10,500 หัวข้อ ใน 24 สาขาวิชา มีรูปภาพ Graphics ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย (Patient Education) มากกว่า 1,500 หัวข้อ ฐานข้อมูลยา (Drug Interaction) ข่าวสาร เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทางการแพทย์มากกว่า 380,000 รายการ และข่าวสารความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในวงการแพทย์


วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate