All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking

All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speakinชื่อเรื่อง : All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking 

ชื่อผู้แต่ง : ซัง, จอหน์ 

Call Number: 428.0076 ซ129อ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2564 หนังสือ All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking” หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมสอบ IELTS โดยมีเนื้อหาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย มีการวิเคราะห์แนวข้อสอบ IELTS ที่ใหม่ล่าสุดแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ผู้สอบเพิ่มคะแนนให้ตนเองได้ รวมถึงยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบ IELTS ให้ประสบกับความสำเร็จได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oAll that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening

All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking