สยามนิทัศน์ 2023: ตลาดนัดหนังสือ (ฺBook Fair)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษา เลือกซื้อและร่วมกิจกรรมกับ สำนักพิมพ์ และร้านบอร์ดเกมส์ พร้อมทั้งให้คณาจารย์ได้คัดเลือก หนังสือใหม่ประจำหลักสูตรเข้าห้องสมุด ในงานสยามนิทัศน์และตลาดนัดหลักสูตร 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าอาคาร 12