Branding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล

Branding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัลชื่อเรื่อง : Branding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล 

ชื่อผู้แต่ง : อโณทัย งามวิชัยกิจ 

Call Number : 658.827 อ122บ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 ก.ย.2565 หนังสือ “Branding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำถึงหลักการวางทิศทางการสื่อสารสร้างแบรนด์จาก Brand Root การหาความต้องการลูกค้าด้วย Empathy Technique การปั้นแบรนด์ให้มีชีวิตและเติบโต (Brand Persona) การเลือกทิศทางการสื่อสารแบรนด์  สื่อไหนที่จะต้องใช้การออกแบบเรื่องเล่า (StoryBranding) และการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (Customer Empowement) จาก Hooked Model มาสร้างเคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัลกัน พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์อีกมากมายที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ อย่างไม่คาดคิด มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oBranding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล / อโณทัย งามวิชัยกิจ

Branding Secret เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล