ฐานข้อมูล

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของ ม.สยาม เท่านั้น! ที่ได้รับสิทธิ์อ่าน …

eBooks: SE-ED E-library Read More »

ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในประเทศไทย ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย    Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ …

E-RESEARCH & IR Read More »

Open Dissertation & Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย Dissertations.se Link:  https://www.dissertations.se/ ให้คุณค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยจากสวีเดนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะนี้ มีวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว 80029 รายการในฐานข้อมูล …

E-THESES Read More »

ค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  วิธีการค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย “Journal Link”  …

Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย Read More »

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

ห้องสมุด ม.สยาม ขอแนะนำ ชุมชนแห่งฐานข้อมูลออนไลน์ Open Access Database : ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท Open Access

เข้าใช้งานฐานข้อมูลคลิกที่นี่ ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา …

วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate Read More »

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย วารสารวิชาการของไทย ทุกสาขาวิชา

Thai Digital Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ผลงานวิชาการ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย รวมเร็วแบบเรียวทาม สำหรับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาล …

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpToDate Read More »